ذخیره سازی

ذخیره سازی

برای اطمینان از اینکه مواد در شرایط خوب قرار دارند، باید قوانین سخت ذخیره سازی رعایت شود.

برای اطمینان از اینکه مواد در شرایط خوب قرار دارند، باید قوانین سخت ذخیره سازی رعایت شود.ما سیستم کنترل دمای ثابت تهویه مطبوع را برای کنترل دما، رطوبت، سرعت تامین هوا و غیره در کارگاه داریم.

ذخیره سازی
ذخیره سازی

بازرسی

محصولات قبل از عرضه به دقت بررسی خواهند شد.

ذخیره سازی
ذخیره سازی
ذخیره سازی
ذخیره سازی
ذخیره سازی

بسته بندی

بسته بندی استاندارد صادراتی کالاها را در طول حمل و نقل ایمن می کند.

ذخیره سازی
ذخیره سازی
ذخیره سازی
ذخیره سازی

پیغامتان را بگذارید